Jan Hein de Jong | Je Helpt Jezelf:  ✓ Kindercoaching ✓ Jongerencoaching ✓ Ouderbegeleiding

Wanneer hulp inschakelen?

Doelgroep

Ieder kind of jongvolwassene (4-21 jaar) die hulp kan gebruiken als het even niet zo lekker gaat. Ook hun ouders of verzorgers / opvoeders zijn van harte welkom om handgrepen te krijgen voor het omgaan met hun kind of puber.

Onderwerpen:

Lichamelijke klachten (zonder duidelijke medische oorzaak)

 • trauma
 • buikpijn
 • hyperventilatie
 • hoofdpijn

probleemgewoontes

 • haarplukken
 • nagelbijten
 • duimzuigen
 • angst om alleen te zijn
 • angst om het niet goed te doen (faalangst)

concentratiegebrek (motivatiegebrek)

omgaan met scheiding van ouders

omgaan met samengestelde gezinnen (stiefvader / -moeder / -broer / -zus)

omgaan met spiritualiteit (nieuwetijdskinderen)

gedragsproblematiek

woedeaanvallen

 • stelen
 • verlegenheid
 • liegen

slaapproblemen

 • inslapen
 • doorslapen
 • uitslapen
 • nachtmerries

eetproblemen

omgaan met ADHD (zelf of van broer / zus)

omgaan met aan Autisme-verwante stoornissen (PDD-NOS)

moeizame omgang met leeftijdgenootjes

pestgedrag (slachtoffers, maar ook daders)

onzekerheid

zindelijkheidsproblemen (bedplassen, broekpoepen)

omgang met hoogbegaafdheid / hooggevoeligheid (HSP, Hoogsensitief)

pubertijd... en nog veel meer

Een vrijblijvend intakegesprek verschaft meer duidelijkheid. Vrijwel iedereen komt in aanmerking behalve kinderen met psychopathie of borderlinestoornis. Ik kan u dan eventueel doorsturen naar een geschikte hulpverlener.